Home / Tag Archives: Læringspsykologi

Tag Archives: Læringspsykologi

Læringspsykologi: Operant betinging

Prinsippene bak operant betinging I operant betinging er den kritiske relasjonen mellom atferd og konsekvens: hvilken handling fører til hva, og hvordan endrer konsekvensene denne handlingen? Operant betinging er læring ved at handlinger får bestemte konsekvenser, noe som så endrer sannsynligheten for slike handlinger i fremtiden. Pionerene innenfor operant betinging er Thorndike og B.F.Skinner. De banebrytende studiene ble gjennomført av ...

Read More »